Flytta en domän


VistaPrint kan släppa din domän, men du måste överföra domänen till en ny registrator. Sista datumet för överföringen är det datum då du ursprungligen registrerade dig för domänen.

Den allmänna processen går till på följande sätt:

Kontakta oss. Vår expert kommer att guida dig genom processen.

En domän måste vara registrerad i minst 60 dagar innan den kan överföras till en annan registrator. Detta är branschstandard, och inte ett krav från VistaPrint.

E-postinstruktioner:

När du har slutfört köpet får du tre mycket viktiga e-postmeddelanden.

 1. Begäran om byte av registrant och ett bekräftelsemejl. Dessa e-postmeddelanden är till för att verifiera domänens nya kontaktinformation. För att registraren ska kunna släppa domänen, krävs det att informationen är korrekt.

 2. Domänens auktoriserings- eller EPP-kod. Du måste förse din nya registrator med den här koden för att överföra domänen till dem. Detta är en branschspecifik säkerhetsåtgärd för att förhindra obehöriga överföringar.

  Brittiska webbplatser använder en IPS-tagg i stället för en auktoriseringskod. Den nya registraren tillhandahålla IPS-taggen som du ska förse VistaPrint med när du begär överföringen.

 3. E-post med "Samtycke till dataanvändning” för att bekräfta ditt samtycke till att dina uppgifter delas med den mottagande registraren i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). (endast för .ca-, .com.au-, .fr-, .nl-, .de- eller .eu-domäner)

  VistaPrint och andra globala företag följer GDPR:s principer så att deras kunder kan dra nytta av de regler som antagits av EU.

 

 

Flytta en domänFölj


VistaPrint kan släppa din domän, men du måste överföra domänen till en ny registrator. Sista datumet för överföringen är det datum då du ursprungligen registrerade dig för domänen.

Den allmänna processen går till på följande sätt:

Kontakta oss. Vår expert kommer att guida dig genom processen.

En domän måste vara registrerad i minst 60 dagar innan den kan överföras till en annan registrator. Detta är branschstandard, och inte ett krav från VistaPrint.

E-postinstruktioner:

När du har slutfört köpet får du tre mycket viktiga e-postmeddelanden.

 1. Begäran om byte av registrant och ett bekräftelsemejl. Dessa e-postmeddelanden är till för att verifiera domänens nya kontaktinformation. För att registraren ska kunna släppa domänen, krävs det att informationen är korrekt.

 2. Domänens auktoriserings- eller EPP-kod. Du måste förse din nya registrator med den här koden för att överföra domänen till dem. Detta är en branschspecifik säkerhetsåtgärd för att förhindra obehöriga överföringar.

  Brittiska webbplatser använder en IPS-tagg i stället för en auktoriseringskod. Den nya registraren tillhandahålla IPS-taggen som du ska förse VistaPrint med när du begär överföringen.

 3. E-post med "Samtycke till dataanvändning” för att bekräfta ditt samtycke till att dina uppgifter delas med den mottagande registraren i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). (endast för .ca-, .com.au-, .fr-, .nl-, .de- eller .eu-domäner)

  VistaPrint och andra globala företag följer GDPR:s principer så att deras kunder kan dra nytta av de regler som antagits av EU.

 

 

Want to contact us?
phone
1.866.614.8002
Sun. 8:00 AM-8:00 PM Mon. - Fri. 7:00 AM-3:00 AM Sat. 8:00 AM-8:00 PM
chat
Live Chat
Talk with a specialist
email
Send email
We'll answer you within one working day