Kan du berätta mer om momsbefrielse?

Momsbefrielse innebär att du samtycker till följande:

 1. Ditt VistaPrint-konto som du anger momsregistreringsnumret för är momsbefriat enligt gällande lagar och förordningar.
 2. Alla transaktioner på ditt VistaPrint-konto måste vara affärsrelaterade transaktioner som kvalificerar sig för momsbefrielse enligt gällande lagar och förordningar.

Denna momsbefrielse är förknippad med ett ansvar från din sida att deklarera moms som ska betalas i din periodiska momsdeklaration.

Beroende på vilken typ av produkter som ingår i din beställning och vilket land de skickas till fakturerar VistaPrint dig enligt detta: 

Fysiska produkter:

 • Om du beställer fysiska produkter som ska skickas till ett av följande länder, och du anger ett giltigt momsregistreringsnummer för leveranslandet, så fakturerar VistaPrint dig nettopriset utan moms: 

  • Belgien
  • Spanien
  • Finland
  • Frankrike
  • Italien
  • Portugal
  • Sverige
 • Om du beställer fysiska produkter och skickar dem till länder som inte anges ovan, så debiterar VistaPrint leveranslandets lokala moms, oavsett om ett momsregistreringsnummer har angetts eller inte. 

Digitala tjänster:

 • Om du beställer digitala tjänster, t.ex. webbplatser och relaterade tjänster, och du anger ett giltigt momsregistreringsnummer, så fakturerar VistaPrint nettobeloppet utan moms.

  • Detta gäller inte för digitala tjänster till kunder med giltigt momsregistreringsnummer från Nederländerna, Schweiz eller Norge.
   Kunder med giltiga momsregistreringsnummer i de här länderna debiteras den tillämpliga momsen för landet som fakturan skickas till. 

 • Om du beställer digitala tjänster och inte anger ett giltigt momsregistreringsnummer debiteras du den tillämpliga momsen för landet som fakturan skickas till.

Designtjänster:

 • Om du beställer designtjänster och anger ett giltigt momsregistreringsnummer fakturerar VistaPrint nettobeloppet utan moms.

  • Det här gäller inte om ditt momsregistreringsnummer är från Schweiz eller Norge.

 • Om du beställer designtjänster och anger ett giltigt momsregistreringsnummer från Schweiz eller Norge gäller följande:

  • Om du har angett ett momsregistreringsnummer i Schweiz debiteras du schweizisk moms. 

  • Om du har angett ett momsregistreringsnummer i Norge debiteras du 0 % nederländsk moms.

 • Om du beställer designtjänster och inte har angett ett giltigt momsregistreringsnummer, så debiterar VistaPrint tillämplig moms för Nederländerna.

  • Enligt EU:s momslagstiftning ska momssatsen i landet där säljaren är etablerad användas. Eftersom VistaPrint BV är etablerat i Nederländerna så tillämpas nederländsk moms.

Varning: Förfalskning av information för att undvika betalning av moms kan leda till civilrättsliga böter och straffrättsligt förfarande. Gör det inte! VistaPrint samarbetar med brottsbekämpande myndigheter i fall som rör eventuell förfalskning av information för att undvika betalning av moms.

 

All information (personlig eller annan) som rör denna ansökan om momsbefrielse, inklusive momsregistreringsnumret, kommer att överföras, lagras och behandlas i enlighet med villkoren i VistaPrints sekretesspolicy. VistaPrint förbehåller sig rätten att begära och utföra ytterligare verifiering av din momsstatus från dig eller myndigheter i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag. Sådan information kommer att behandlas i enlighet med villkoren i VistaPrints sekretesspolicy.

Kan du berätta mer om momsbefrielse?

Momsbefrielse innebär att du samtycker till följande:

 1. Ditt VistaPrint-konto som du anger momsregistreringsnumret för är momsbefriat enligt gällande lagar och förordningar.
 2. Alla transaktioner på ditt VistaPrint-konto måste vara affärsrelaterade transaktioner som kvalificerar sig för momsbefrielse enligt gällande lagar och förordningar.

Denna momsbefrielse är förknippad med ett ansvar från din sida att deklarera moms som ska betalas i din periodiska momsdeklaration.

Beroende på vilken typ av produkter som ingår i din beställning och vilket land de skickas till fakturerar VistaPrint dig enligt detta: 

Fysiska produkter:

 • Om du beställer fysiska produkter som ska skickas till ett av följande länder, och du anger ett giltigt momsregistreringsnummer för leveranslandet, så fakturerar VistaPrint dig nettopriset utan moms: 

  • Belgien
  • Spanien
  • Finland
  • Frankrike
  • Italien
  • Portugal
  • Sverige
 • Om du beställer fysiska produkter och skickar dem till länder som inte anges ovan, så debiterar VistaPrint leveranslandets lokala moms, oavsett om ett momsregistreringsnummer har angetts eller inte. 

Digitala tjänster:

 • Om du beställer digitala tjänster, t.ex. webbplatser och relaterade tjänster, och du anger ett giltigt momsregistreringsnummer, så fakturerar VistaPrint nettobeloppet utan moms.

  • Detta gäller inte för digitala tjänster till kunder med giltigt momsregistreringsnummer från Nederländerna, Schweiz eller Norge.
   Kunder med giltiga momsregistreringsnummer i de här länderna debiteras den tillämpliga momsen för landet som fakturan skickas till. 

 • Om du beställer digitala tjänster och inte anger ett giltigt momsregistreringsnummer debiteras du den tillämpliga momsen för landet som fakturan skickas till.

Designtjänster:

 • Om du beställer designtjänster och anger ett giltigt momsregistreringsnummer fakturerar VistaPrint nettobeloppet utan moms.

  • Det här gäller inte om ditt momsregistreringsnummer är från Schweiz eller Norge.

 • Om du beställer designtjänster och anger ett giltigt momsregistreringsnummer från Schweiz eller Norge gäller följande:

  • Om du har angett ett momsregistreringsnummer i Schweiz debiteras du schweizisk moms. 

  • Om du har angett ett momsregistreringsnummer i Norge debiteras du 0 % nederländsk moms.

 • Om du beställer designtjänster och inte har angett ett giltigt momsregistreringsnummer, så debiterar VistaPrint tillämplig moms för Nederländerna.

  • Enligt EU:s momslagstiftning ska momssatsen i landet där säljaren är etablerad användas. Eftersom VistaPrint BV är etablerat i Nederländerna så tillämpas nederländsk moms.

Varning: Förfalskning av information för att undvika betalning av moms kan leda till civilrättsliga böter och straffrättsligt förfarande. Gör det inte! VistaPrint samarbetar med brottsbekämpande myndigheter i fall som rör eventuell förfalskning av information för att undvika betalning av moms.

 

All information (personlig eller annan) som rör denna ansökan om momsbefrielse, inklusive momsregistreringsnumret, kommer att överföras, lagras och behandlas i enlighet med villkoren i VistaPrints sekretesspolicy. VistaPrint förbehåller sig rätten att begära och utföra ytterligare verifiering av din momsstatus från dig eller myndigheter i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag. Sådan information kommer att behandlas i enlighet med villkoren i VistaPrints sekretesspolicy.

Want to contact us?
phone
1.866.614.8002
Sun. 8:00 AM-8:00 PM Mon. - Fri. 7:00 AM-3:00 AM Sat. 8:00 AM-8:00 PM
chat
Live Chat
Talk with a specialist
email
Send email
We'll answer you within one working day